kontakt 

4. medzinárodný divadelný festival ARTETERAPIA: Chránené územie

Divadlo z Pasáže
Centrum pre komunitné divadlo

Horná Strieborná 25
Banská Bystrica 974 01
tel./fax: +421 48 412 47 82

e-mail: divadlo@divadlozpasaze.sk
web: www.divadlozpasaze.sk

Festivalový štáb

Riaditeľka festivalu - Viera Dubačová
Dramaturgia - Sláva Daubnerová
Manažér festivalu - Matúš Petríčko /0911 909 035/
Tajomník festivalu - Zuzana Javorská
Tlačový tajomník - Eva Koperová
Mediálny tajomník - Eva Ogurčáková /0918 688 811/

Bulletin vydalo - Divadlo z Pasáže
Zostavila - Sláva Daubnerová
Grafický dizajn - Martin Mistrík

Hlavným stanom festivalu bude PKO-ECC (bývalý Dom kultúry) na Nám. Slobody v Banskej Bystrici