súbory 

Prekročenie hraníc Prekročenie hraníc Prekročenie hraníc Prekročenie hraníc

DAH Theatre Research Centre (Srbsko)

Streda 18.11. o 19.00, PKO-ECC /ESTRÁDNA SÁLA/, Banská Bystrica

Prekročenie hraníc

Predstavenie vychádza z textov knihy Vojna z pohľadu ženy, ktorá zahŕňa autentické výpovede, správy, listy a spomienky žien na vojny odohrávajúce sa na území Juhoslávie od roku 1991-1999, zaznamenávané od ich začiatku po súčasnosť. Kniha je výsledkom jednoročného výskumu, ktorý uskutočnila organizácia Ženy v čiernom v spolupráci s regionálnymi ženskými mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa minulosťou a ľudskými právami. Predstavenie poukazuje na mimoriadne utrpenie žien vo vojne, na ich odvahu a silu prekonať vojnovú traumu a schopnosť viesť normálny život, a zároveň zobrazuje, aká dôležitá je solidarita so ženami zo všetkých pohraničných miest a krajov. Hlavným cieľom predstavenia je upútať diváka nielen slovom, ale predovšetkým emocionálne a psychicky, a povzbudiť ženy, aby sa začali deliť o svoje vlastné trápenia a cez takúto osobnú spoveď spoznali utrpenie ostatných. Aby v sebe vybudovali vzájomné porozumenie a uvedomili si podstatu vojnového násilia; boli aktívnejšie v demokratickom počínaní, a tak sa podieľali na spolubudovaní spravodlivého a dlhotrvajúceho mieru.

Dramaturgia a réžia - Dijana Milošević, Scénografia - Neša Paripović, Zvukový dizajn - Jugoslav Hadžić, Svetelný dizajn - Radomir Stamenković, Hrajú - Maja Mitić, Sanja Krsmanović Tasić, Ivana Milenović

 

16.11. 

→14.00
Divadlo z Pasáže (SK)
Chránené územie

→18.00
Činoherní studio (CZ)
Nordost

→20.30
Stanica Žilina (SK)
Spolužiaci

17.11. 

→16.30
Divadelný súbor Odnož (CZ)
Mládí Vasila Biľaka

→17.30
Re-culture (SK)
Precitnutie v garderóbe

→19.00
Markus Zohner Theater Compagnie a Multimedia Center (CH/KS)
Posledná večera

→21.00
Divadlo Archa Praha (CZ)
Tanec přes plot

18.11. 

→19.00
DAH Theatre Research Centre Belehrad (RS)
Prekročenie hraníc

→21.00
Muzeum Institute Ljubljana (SI)
Jelizaveta Bam