sympózium 

Krátke satirické filmy Krátke satirické filmy Krátke satirické filmy

Krátke satirické filmy - diskusia s tvorcami (Izrael)

Yossi Atia a Itamar Rose

Utorok 17.11. o 14.00, PKO-ECC /KINOSÁLA/, Banská Bystrica

Za filmovým projektom Yossi Atia a Itamar Rose, ktorý v poslednej dobe vzbudzuje stále viac pozornosti, sa skrývajú dvaja 27-roční študenti z Tel Aviv-u. Vo svojich nesmierne vtipných krátkych satirických filmoch sa zameriavajú na odhalenie pravej tváre Izraela tým, že odkrývajú každé možné tabu. Ich krátke filmy, ktoré ich tu popri normálnych Izraelčanoch predstavujú v rozličných fiktívnych postavách, sa zameriavajú na každý horúci problém Izraela. Vo svojich filmoch riešia motívy samovražedných bombových útokov, okupáciu, vojnu v Libanone, pohreby, homosexualitu či znásilnenia. "Všetky naše filmy testujú hranice svojho tvorivého prostredia. Zábavné filmy robíme z ideologického dôvodu. Politická a sociálna situácia v Izraeli je komplikovaná a ťažko čitateľná. Preto sme sa rozhodli dotknúť sa týchto problémov komediálnou formou."

Telethon (Shirutrom) - 2006 (8 min.)

Izraelský armádny telethón je každoročné televízne vysielanie pozývajúce Izraelčanov finančne podporiť najbohatšie a najvplyvnejšie štátne inštitúcie. Prezlečení za vojakov a ozbrojení videokamerou navštevujú Itamar a Yossi rodiny v domácnostiach a prosia o akékoľvek jedlo.

Deň obetí vojny - 2006 (6,30 min.)

V deň pamiatky padlých izraelských vojakov a obetí terorizmu vysiela štátny televízny kanál 24-hodinovú sériu filmových titulkov s uverejnenými menami padlých obetí. Itamar a Yossi natočili ľudí z ulice pre prípad, že sa títo neskôr stanú obeťami teroristického útoku a chceli by, aby o nich bolo zverejnené aj čosi viac ako len titulok s ich menom.

Židovsko-arabský štát (Aravhayehudit) - 2007 (4,30 min.)

V roku 2020 budú Arabi v Izraeli majoritnou väčšinou... Rozhodli sme sa na to pripraviť vybudovaním vízie, spolu s našimi spolubratmi Arabmi, o spoločnom Židovsko-arabskom štáte...

Deti vo vojne - 2006 (3,55 min.)

Natočené počas bojov v Libanone v lete 2006. Itamar a Yossi sú prezlečení za deti a pýtajú sa svojich rodičov na pláži, prečo sa bojuje.

Rakety (Tilim) - 2006 (3,10 min.)

Počas vojny v lete 2006 boli do severného Izraela vysielané rakety. Keď boli približne v strednej časti Izraela, nabehli sme do Ramat an-u, mesta ležiaceho v srdci Izraela, ako televízni reportéri pripravení natočiť raketu, ktorá tam má v budúcnosti spadnúť.

Homosexuál - 2006 (3,14 min.)

Itamar & Yossi sa pýtajú rodiniek na opekačke: "Čo by ste odpovedali svojmu synovi, keby vám povedal, že je gay?"

Kontrolné stanovište v obchodnom dome - 2006 (6,20 min.)

Nakupujúci dobrovoľne hrajú väzniteľov v improvizovanom vojenskom kontrolnom stanovišti.

Znásilnenie (Ones) - 2006 (3,40 min.)

V máji 2006 došlo k odhaleniu série znásilnení spáchaných na základni izraelských vzdušných síl. Viac ako 50 vojakov a civilistov bolo obvinených zo sexuálneho styku s 13-ročným dievčaťom, ktoré žilo na tejto základni viac ako rok.

Deň nezávislosti - 2006 (6. min.)

V lete 1967, v čase pred šesť-dňovou vojnou, opustili Palestínčania žijúci v okolí Latroun-u svoje príbytky. Po vojne im bolo všetkým povolené vrátiť sa, s výnimkou troch dedín: Emmaus, Yalu a Bei Nuba. Na mieste dedín Emmaus a Yalu boli vysadené kanadské lesy. Tieto dve dediny mali spolu 3700 obyvateľov, ktorí teraz bývajú v Jordáne a Rmallah-u.

 

17.11. 

→10.00
Dijana Milošević, Maja Mitić, Sanja Krsmanović Tasić, Ivana Milenović
Ženský aspekt vojny (SI)

→11.00
Anna Grusková
Šanca '89 a Rabínka (SK)

→13.00
Mohammed al Hawajri, Raed Issa
Súčasné výtvarné umenie v Gaze (PS)

→14.00
Yossi Atia, Itamar Rose
Krátke satirické filmy (IL)

→15.30
Ondrej Krajňák
Po stopách slobody (SK)

18.11. 

→10.00
Jeton Neziraj, Multimedia center
Kosovské divadlo počas a po vojne v Kosove (KS)

→11.00
Michal Murin
Telo medzi duchovným a politickým (SK)

→13.00
Corinne van Egeraat
Kovboji v Kosove (NL)

→14.00
Peter Kerekes
Ako sa varia dejiny (AT,SK,CZ)

→15.30
Elia Arce, Mathew Howard a Cameron White
Piate prikázanie (USA)