workshopy 

Magdaléna Komárová Lucie Poláchová

DIALOGICKÉ JEDNANIE s vnútorným partnerom podľa Prof. Ivana Vyskočila

Magdaléna Komárová a Lucie Poláchová

Utorok 17.11. od 9.00 do 16.00

Pozrime sa cestou dialógu s našim vnútorným partnerom do hĺbok nášho chráneného územia. Uvoľnenie, bystrý sluch, prázdny priestor a ty sám v ňom. Ty sám pre seba si hereckým partnerom. Zabudni na rekvizity, kontakt s divákom, len ty sám si pre seba tvorivým materiálom. Uchop prítomnosť a buď k sebe vnímavý. Hra, ktorou budeš plávať ti sama dá odpoveď. Dialogické jednanie je nástrojom pre herecký tréning, ponorom do skrytých svetov aktéra, stimuláciou fantázie s výsledkom zverejnenia svojich stavov. Je to cesta sebapoznávania a sebapochopenia v procese sebarealizácie. Praktizovanie Dialogického jednania je najspoľahlivejšia c esta k jeho pochopeniu.

Magdaléna Komárová - herečka, prekladateľka, tlmočníčka, cestovateľka a zapálená dobrovoľníčka. Vyštudovala herectvo na VŠMU, venovala sa pozorovaniu Afro-kubánskych rituálov na Universidad de Oriente na Kube. Niekoľko rokov žila v Španielsku a Taliansku, kde hľadala zmysel divadelnej práce a pôsobila ako slobodný umelec. Momentálne skúma metódu Dialogického jednania u Prof. Ivana Vyskočila na DAMU a vedie hercov komunitného bezdomoveckého divadla Ježek a Čížek v Prahe. Organizuje workshopy pre sociálnych pracovníkov a sociálne slabé vrstvy zamerané na objavenie vlastnej kreativity, poznanie osobných kapacít, hľadanie cesty k získaniu strateného sebavedomia a rozvíjaniu individuality.

Lucie Poláchová - dramaterapeutka divadla ľudí bez domova Ježek a Čížek, lektorka divadelných dielní, kurzov komunikačných schopností a zážitkových seminárov. Už niekoľko rokov sa pohybuje v oblasti sociálnych služieb v priamej práci s klientmi. Špecializuje sa na expresívne terapie a využitie kreativity pri práci..Participuje na medzinárodných projektoch sociálneho divadla.

 

17.11. 

→9.00 – 16.00
Magdaléna Komárová,
Lucie Poláchová
Dialogické jednanie

→9.00 – 12.00
William Longden
Harmónia spoločného akordu

→9.00 – 12.00
Peter Vrťo a Tiché iskry
Tichá komunikácia okolo nás

18.11. 

→9.00 – 12.00
William Longden
Harmónia spoločného akordu

→9.00 – 12.00
Peter Vrťo a Tiché iskry
Tichá komunikácia okolo nás