workshopy 

William Longden

HARMÓNIA SPOLOČNÉHO AKORDU

William Longden

Utorok 17.11. a streda 18.11. od 9.00 do 12.00

Workshop bude o vyjadrení zvuku a gest tela a skúmaní zdieľanej radosti z hudby (JOY OF SOUND). Prineste si, prosím, pohodlné oblečenie.
Motto: Každý sám za seba, každému čo patrí, tak ako jeden za všetkých a všetci za jedného. (Dielňa bude tlmočená do slovenčiny)

William E. Longden - anglický výtvarník a hudobník, ktorý sa počas štúdií venoval umeniu rovnako ako jeho arteterapeutickému pôsobeniu. V roku 1990 vo Vauxhall Gorve v Londýne spoluzaložil Komunitné Centrum/Sociálny priestor, spojený s galériou a vegetariánskou reštauráciou. Od roku 2001 bol tri roky riaditeľom Komunitného centra Harleyford a Komunitnej divadelnej skupiny Harleyford v Londýne, ktorá pracovala s osamelými matkami anglo-africko-karibského pôvodu. V súčasnosti študuje PhD na londýnskej Metropolitan University a venuje sa výskumu na tému: Technológia hudobných nástrojov pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Už šesť rokov sa venuje dvom projektom na tému umeleckej inklúzie: Joy of Sound Project a The Maid Collective (filmová tvorba komunitného charakteru v spolupráci s ľuďmi s mentálnymi problémami)

 

17.11. 

→9.00 – 16.00
Magdaléna Komárová,
Lucie Poláchová
Dialogické jednanie

→9.00 – 12.00
William Longden
Harmónia spoločného akordu

→9.00 – 12.00
Peter Vrťo a Tiché iskry
Tichá komunikácia okolo nás

18.11. 

→9.00 – 12.00
William Longden
Harmónia spoločného akordu

→9.00 – 12.00
Peter Vrťo a Tiché iskry
Tichá komunikácia okolo nás