workshopy 

Peter Vrťo

TICHÁ KOMUNIKÁCIA OKOLO NÁS

Peter Vrťo a Tiché iskry

Utorok 17.11. a streda 18.11. od 9.00 do 12.00

Dramaterapeutický workshop na tému odstraňovania komunikačných bariér a ich riešenia bez stupňovania emócií, ktoré narušujú priaznivý vzťah medzi dvoma i viacerými osobami.

Peter Vrťo - herec, choreograf, režisér. Absolvoval odbor Výchovnej dramatiky pre nepočujúcich na Divadelnej fakulte JAMU v Brne. Počas štúdia hral v niekoľkých divadelných predstaveniach a zúčastňoval sa na pedagogických workshopoch. V rokoch 2001 - 2002 pracoval ako herec pantomímy u Milana Sládka v Divadle Aréna v Bratislave. Hral v pantomimických inscenáciach "Carmen" a "Kráľ Ubu". Od roku 2003 pracuje v Divadle z Pasáže ako lektor dramatického prejavu a pohybový choreograf. V roku 2005 založil profesionálne divadlo nepočujúcich hercov Divadlo Tiché iskry.

 

17.11. 

→9.00 – 16.00
Magdaléna Komárová,
Lucie Poláchová
Dialogické jednanie

→9.00 – 12.00
William Longden
Harmónia spoločného akordu

→9.00 – 12.00
Peter Vrťo a Tiché iskry
Tichá komunikácia okolo nás

18.11. 

→9.00 – 12.00
William Longden
Harmónia spoločného akordu

→9.00 – 12.00
Peter Vrťo a Tiché iskry
Tichá komunikácia okolo nás