ROZHOVOR S INICIÁTORKOU A ZAKLADATEĽKOU MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU ARTETERAPIA VIEROU DUBAČOVOU

18.05.2014 20:20

Názov tohtoročného festivalu Bezmocní mocným evokuje havlovské Moc bezmocných. O tom, či sa organizátori festivalu nebáli, že si ľudia pomyslia, že ide o festival politického divadla, hovorí Viera Dubačová, iniciátorka a zakladateľka festivalu:

Nie, nebojíme sa toho, práve naopak. Aj nám ide predsa o angažované divadlo. A je dobré, ak si diváci spomenú na Václava Havla.

V rámci festivalu sa budú konfrontovať  divadlá, ktoré pracujú s inakosťou, s témou inakosti. Divadlá, pracujúce s marginalizovanými komunitami. Divadlá, ktoré sa angažujú pre a v prospech komunít, ktoré sú utláčané, alebo ohrozené. Alebo sa angažujú kvôli nedostatku ľudských práv.
A možno trochu ide aj o odkaz, aby ľudia nerezignovali, nevzdávali sa, aby neustále mali pocit, že môžu niečo zmeniť. Tá všeobecná rezignácia, ktorej sme v súčasnosti svedkami, to je istý druh bezmocnosti.

Okrem toho – v podtexte komunitného divadla je viera v otvorenú občiansku spoločnosť. To znamená, že každý občan je spoluzodpovedný za dianie v celej spoločnosti.

Všetky súbory prídu do Bratislavy na festival so silnou výpoveďou. A pripravujeme aj zaujímavé aj workshopy a okrúhle stoly s našimi hosťami z Kanady, z USA, z Uruguaja, z Ruska. Verím, že sa nám podarí posunúť povedomie o komunitnom divadle, že sa nám zároveň podarí ukázať aj to, ako sa spájať, nebyť osamelým v tejto práci, ako rozvíjať angažované komunitné umenie a v neposlednom rade aj to, ako bojovať s bezmocnosťou.

Robíme to preto, lebo cítime situáciu v tejto krajine. Cítime bolesť svojho suseda. My ako umelci môžeme preniesť túto bolesť na javisko a môžeme ju prerozprávať ďalším. V tejto krajine žije okolo päť miliónov ľudí, a politik nemôže o každom všetko a adresne vedieť, ale ten- ktorý umelec mu môže adresne sprostredkovať pohľad na jednotlivé príbehy, a tým pádom môže začať dialóg.

Pripravila Ľuba Lesná