BARTIMEJOVE PAŠIE

Zoskupenie Med a prach, Bratislava, Slovesnká republika
Piatok, 6. júna o 20:00 hod. v divadle Ticho a spol.

Pravda, alebo strach. Včera, dnes, každý deň, znovu a znovu…

Bartimejove pašie sú divadelným tvarom, ktorý pracuje s hudbou, pohybom, bábkou, hereckými prostriedkami, spevom i materiálom ako divadelným prostriedkom.
„Posledný zázrak Ježiša Krista pred vstupom do Jeruzalema, bolo uzdravenie slepca menom Bartimej. Hoci evanjelium o tomto človeku viac nehovorí, pre nás sa práve on stáva hlavnou a jedinou postavou. Slepec zažije uzdravenie – zázrak, v ktorý nikdy ani nedúfal. O niekoľko dní neskôr, vidí Ježiša pribíjaného na kríž a musí urobiť rozhodnutie, s ktorým sa stretáva každý z nás. Pravda, alebo strach. Včera, dnes, každý deň, znovu a znovu…“

Libreto a hudba: Andrej Kalinka, Výtvarný koncept: Ivan Martinka a kol., Výtvarná spolupráca na bábkach: Zoja Zupková, Kostýmy: Zuzana Malcová, Účinkujú: Ivan Martinka, Michal Mikuláš a Andrej Kalinka, Réžia: Andrej Kalinka a Ivan Martinka

O zoskupení Med a prach: Med a prach je voľné zoskupenie tvorcov a interpretov, ktorých spája poetika, smerovanie a hodnoty, výtvarné umenie sa tu prevteľuje do hudby, divadlo do výtvarného umenia a raz je výsledkom výstava, inokedy divadelné predstavenie alebo koncert… Za prvé „spoločné dielo“ považujú inscenáciu Epos v roku 2011.