DÉJÀ VU

Divadlo Ticho a spol., Bratislava, Slovenská republika
Streda, 4. júna o 17:00 hod. v divadle Ticho a spol., trieda

Fantasy príbeh terapie divadlom…

Fantaskným postavám výnimočnej Maaty a Arfa zostal už len ich vzťah. – Je to závod o to, čo príde skôr – vyrovnajú sa s vinou, nájdu sami seba, alebo stratia trpezlivosť s tým druhým a opustia sa. Je to závod o ČAS… a o PREDSTAVY o živote…
Inscenácia Déjà vu vznikla na základe poviedkovej tvorby Miloša Janouška, autora próz na pomedzí patafyziky a fantastiky, ktorý je aj vtipno-krehkým básnikom, a ktorý však vo svojej tvorbe nezaprie aktuálnosť pesničkára. Autorka textu a dramaturgička Viki Janoušková si povyberala poviedky, zdramatizovala ich a vytvorila celostný príbeh akejsi grotesknej feérie „pre dve postavy a kúzla“. Inscenácia Déjà vu v réžii Róberta Horňáka kreuje svet krehko-smiešnej až grotesknej feérie o strachu z výnimočnosti, destilovaní času, zhmotňovaní predstáv a mnohom inom…

Autori textu: Miloš Janoušek - Viki Janoušková, Scéna a kostýmy: Jakub Branický, Hudobno-výtvarné objekty: Zoli Boráros, Braňo Riečičiar, Matúš Roman, Efekty: Adriana Geričová, Hudba: Matej Haas, Dramaturgia: Viki Janoušková, Účinkujú: Jana Lieskovská, Pavol Plevčík a Adriana Geričová, Réžia: Róbert Horňák

O divadle TICHO a spol.: „Príbeh nášho divadla cítime ako príbehy našich životov, v ktorých nás postihli rôzne zásadné spoločenské zmeny našej krajiny, do ktorého patria príbehy našich rodičov, súrodencov, manželov, detí… ale aj príbehy priateľov, rovesníkov, pedagógov i mladších kolegov…
Všetky tieto generácie sa okrem hľadania súkromného šťastia vyrovnávali so strachom (z moci, z výnimočnosti…) so snahou o jeho prekonanie a v každej chvíli hľadali spôsob ako sa zachovať, aby v tomto zápase vybalansovali hodnoty tolerancie, pokoja a osobného šťastia s hodnotami života v pravde, menšími či väčšími revoltami a revolúciami… Pokúšali sa rozmýšľať o tom, čo žili a žiť to, čo si mysleli… – A o týchto príbehoch sily, poníženia, túžby i nezlomnosti cítime potrebu hovoriť aj v našom divadle…“. Divadlo v roku 2010 založili dramaturgička Viki Janoušková a režisér Róbert Horňák. Poézia, próza, hudba, diskusia, fantasy, sci-fi, to všetko cez divadelné prostriedky…