DOBRÝ ČLOVEK ZO SEČUANU

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, Slovenská republika
Utorok, 3. júna o 17:00 hod. v divadle Ticho a spol.

Nie je podstata dobra rýdzo subjektívna, rovnako ako podstata zla? Existuje vôbec nejaké všeobecné dobro? A nie je možné, že všeobecné dobro je to najhoršie?

Táto hra dostáva do popredia dôležitú a večnú otázku dobra a zla. Otázku, ktorá riadi samotnú ľudskú existenciu. Je možné konať iba dobro? Prečo pre dobro jedného je nutné ublížiť viac či menej priamo niekomu inému?

Autor: Bertold Brecht, Hudba: Juraj Haško, Scéna: Dušan Krnáč, Kostýmy: Zuzana Úradníčková, Hrajú: Lucia Krajčiová, Michal Daniš, Mojmír Podlipný, Peter Vaculčiak, Marek Mojžiš, Ján Kinčeš, Ivan Blaško, Miriam Kujanová, Dana Snopková, Tomáš Debnár, Lýdia Rybárová, Peter Hudec, Peter Gregor, Veronika Lačná, Réžia: Šimon Spišák

O Divadle z Pasáže: Je to profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995.