KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK

Divadlo Pôtoň, Slovenská republika
Štvrtok, 5. júna o 20:00 hod. v divadle Malá scéna STU

Krajina nepokosených lúk je megametaforickou správou o Slovensku a Slovákoch.

Prazvláštne jazykové obrazy odkazujú na formovanie slovenského národa, na budovanie vlastnej identity, na vzťah k pôde, k územiu, k domovu, k tradíciám, ale sú aj o našom vykročení z priemernosti, xenofóbii a o nespočetných migračných vlnách smerom na západ. Mikuláš Hoblina Šahanský vytvoril v štrnástich obrazoch niekoľko novodobých mýtov opierajúc sa o slovanskú mytológiu, ktorá je presiaknutá vlkolakmi, čarodejnicami, hladom a tmavými nocami s mesiacom v splne, ale motívy čerpal aj zo slovenských ľudových rozprávok, ktoré sú zase plné zamordovaných panien, silných junákov, krvi a strachu.
Krajina nepokosených lúk je súčasnou výpoveďou tvorcov o stave Slovenska a v mnohom ide o hyperbolizovaný pohľad na seba samých – učupených pod Tatrami.
Inscenácia využíva výrazové prostriedky bábkového divadla, videoartu a rozhlasovej hry.

Krajina nepokosených lúk voľne nadväzuje na trojicu komunitných projektov realizovaných tímom Divadla Pôtoň, počas rokov 2010 – 2012, v spolupráci s tímom SPOTs na košickom sídlisku Terasa a to v rámci sprievodných programov Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013.

Autor textu: Mikuláš Hoblina Šahanský, Účinkujú: Henrieta Rabová, Daniela Gudabová, Viera Dubačová, Branislav Matuščin, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Ondrej Remiáš, Dramaturgia: Michal Ditte, Výtvarný koncept: Milan Mikula, Iveta Ditte Jurčová, Marika Šebeňová, Miroslav Sedlák, Hudobný poskladateľ: Karol D. Horváth, Autor hudby k obrazu “Doma je len doma”: Dr. Pezynskyj, Réžia: Iveta Ditte Jurčová

O Divadle Pôtoň: Vzniklo v roku 2000. Od roku 2008 pôsobí v obci Bátovce a je jediným slovenským profesionálnym divadlom sídliacim na vidieku. Inscenácie Divadla Pôtoň prinášajú provokatívne témy, čerpajú z aktuálneho súčasného diania, mapujú stav slovenskej spoločnosti. Vyvolávajú diskusiu s divákom a prebúdzajú k aktivite, formujú postoj jednotlivca k spoločnosti. Divadlo Pôtoň poskytuje priestor pre súčasné umenie – ročne zorganizuje vo svojom priestore viac než 60 produkcií pre verejnosť. Dlhodobo a kontinuálne sa venuje vzdelávaniu žiakov a študentov základných a stredných škôl vo vzťahu k umeniu a kultúrnej gramotnosti. Vzdelávanie detí a mládeže vychádza z presvedčenia, že kultúra nie je len úzko špecifikované umenie pre hŕstku intelektuálov, ale že kultúra sa premieta do každodenného života celej spoločnosti. Divadlo Pôtoň systematicky nadväzuje partnerstvá so zahraničnými umelcami, ktorým poskytuje priestor pre dlhodobé tvorivé pobyty. Na výzvy so žiadosťou o umelecký pobyt v Bátovciach ročne reaguje 40 umelcov a umeleckých skupín z celého sveta.