STOLIČKY

Divadlo Samorasty, Banská Bystrica, Slovenská republika
Piatok, 6. júna o 10:30 hod. v divadle Malá scéna STU

Piati seniori z Banskej Bystrice, z ktorých niektorí stoja na javisku prvýkrát.
„Inscenácia vznikla na motívy hry Ionesca Stoličky, ktorá sa všeobecne považuje za absurdnú drámu. Piati seniori, z ktorých niektorí stoja na javisku po prvý krát, ju však dokázali naplniť zmyslom a posunúť tak hranice divadla bližšie k neviditeľnému… Je potrebné nestrácať sa v osamelom pohľade cez okno, je potrebné hovoriť o ambíciách, minulosti, detailoch komických i bolestných, súkromnom živote, či vyhliadkach na budúcnosť. Je potrebné hovoriť o zmysle existencie v dobe, v ktorej jednotlivci zabudli na svoje poslanie. Tak nám to našepkáva šiesty zmysel.“

Dramaturgia a úprava: Milan Zvada, Účinkujú: Marta Novaková, Janka Brndiarová, Hedviga Antalová, Milan Valašťan, Jozef Lapin, Scéna: Dušan Krnač, Kostýmy: Zuzana Janičkova, Réžia: Viera Dubačova

O divadle Samorasty: Nezávislé poloprofesionálne komunitné divadlo seniorov s témami pre všetkých. Vzniklo ako súčasť Záhrady Centra nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Po skúsenostiach s naštudovaním inscenácie Stoličky sa rozhodlo pokračovať ďalej ako Samorasty, divadlo seniorov.