KONTAKT

Hlavný organizátor: Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže
Lazovná 21
Banská Bystrica 974 01
tel./fax: +421 48 412 47 82
www.divadlozpasaze.sk
 
Spoluorganizátori: Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7
Bratislava 811 09
www.malascena.sk
 
Divadlo TICHO a spol.
Divadelný klub 10×10, SCKaV
Školská 14
Bratislava 811 07
www.tichoaspol.sk
 
Riaditeľka festivalu: Viera Dubačová
Dramaturgia zahraničnej účasti: Viera Dubačová
Dramaturgia slovenskej účasti: Viki Janoušková, viki.janouskova@gmail.com
Hlavný manažér: Matúš Petričko, +421 911 909 035, matusp@yahoo.com
PR manažérky: Ľuba Lesná, +421 911 723 570, lubalesna@yahoo.com,
Barbara Brathová, brath@malascena.sk
Komunikácia so súbormi: Veronika Priehodová, +421 948 274 412
Workshopy, dobrovoľníci: Zuzana Úradníčková, +421 903 307 747
Facebook, médiá, dobrovoľníci: Eva Ogurčáková, +421 918 688 811
Ubytovanie a zmluvy: Zuzana Javorská, +421 905 984 716
Koordinácia techniky: Ján Čief, +421 911 320 429
Grafik a výtvarník: Dušan Krnáč
Web: Martin Sotník, Beata Slancová