APLIKOVANÁ DRÁMA A VERBATIM DIVADLO: OD OSOBNÉHO PRÍBEHU K POLITICKÉMU POSTOJU

Jevdokia Romanova, Rusko/Texas El Paso
4.-6. júna od 13:30 do 16:00 hod. v divadle Ticho a spol., trieda/klubovňa

Je možné použiť divadlo ako nástroj k obhajobe práv utláčaných? Je to možné, dokonca divadlo sa ukázalo ako jedno z najefektívnejších spôsobov práce s utláčanými skupinami ľudí. Predstavenie rôznych typov aplikovaného divadla, oboznámenie s jeho využitím rôznymi skupinami po celom svete.
Čo je divadlo Verbatim? Oboznámenie sa s procesom a tvorbou Verbatim performance interaktívnou formou.

Jevdokia Romanova je organizátorkou medzinárodného festivalu Sociálneho divadla mladých(I&II). Sociálna výskumníčka v oblasti sociálneho (aplikovaného) divadla. Aktivistka v obhajobe sexuálnych a reproduktívnych práv, inštruktorka v oblastiach prevencie HIV, sexuálnej orientácie a rodovej identity.
Praktizuje aplikované divadlo, spoluorganizuje Verbatim performance HIV-Viera.