BEZĎÁCI

Terézia Križková, Slovensko, 45 minút
Streda, 4. júna o 13:30 a 22:00 hod. v divadle Malá scéna STU

Dokument Terézie Križkovej (2011) o vzniku divadelného zoskupenia a inscenácie Spoveď, hercov – bezdomovcov z Útulku Sv. Lujzy v Bratislave.

„…Tu sa transformovala aj hlavná myšlienka celého dokumentárneho filmu. Už som nechcela len zachytiť tragédiu ľudských osudov na pôdoryse chvíľkového šťastia, ktorým napĺňalo protagonistov skúšanie predstavenia, ale upriamila som sa na bariéru človeka zo sociálne silnejších vrstiev v prístupe k bezdomovcom. Prirodzené a morálne najbližšie mi prišlo vyjadriť túto myšlienku prostredníctvom seba a môjho postupne sa meniaceho vzťahu k mojim protagonistom. Tak som previedla diváka od začiatočného opatrného postoja samotného autora, predsudkov a odstupu postupným zbližovaním až k rovnocennému vzťahu vyjadreného najmä filmovým zobrazením vlastnej náhodnej skúsenosti, t.j. nadviazania partnerského vzťahu s jedným zo spomínaných protagonistov.“