DIVADLO ŽIEN A MUŽOV

Iveta Grófová, Česká republika, 52 minút
Štvrtok, 5. júna o 13:30 a 22:00 hod. v divadle Malá scéna STU

Divadelný projekt nezamestnaných matiek – samoživiteliek, ktoré sa po materskej dovolenke snažia vrátiť na trh práce. Cieľom filmu je priblížiť divákom spoločenskú problematiku rovných príležitostí a zlaďovania rodinného a pracovného života pri integrácii tejto sociálne ohrozenej skupiny na trhu práce prostredníctvom autentických životných príbehov žien, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

„Divadlo žen a mužů“ vzniká od apríla 2013 dokument režisérky Ivety Grófovej, uvedený by mal byť v nasledujúcom roku v programe Českej televízie.