JUHOAMERICKÉ DIVADLO A POHĽAD NA TEÓRIU A PRAX STANISLAVSKÉHO NA TOMTO KONTINENTE

Raúl Rodríguez Da Silva, Uruguay
Streda, 4. júna o 13:30 hod. v divadle Ticho a spol., klubovňa

Téma: Organická expresia ruského divadla, založená na pozornosti, predstavivosti, daných okolnostiach, magickom Áno, vnútornom monológu, emočnej pamäti, viere a dôvere, uvoľnení svalstva, rytme a tempe, to všetko očami a v podaní Juhoameričana, ktorý študoval okrem iného aj na GITIS v Moskve a dodnes tam chodí prednášať.
Predstavenie osobnosti Stanislavského, založenie Moskovského divadla, jeho pretváranie osobnosťami ako Mejerchold, Vachtangov, Michail Čechov, Tairov, Popov, Brecht, Artaud a Grotowski,
Latinsko-Americké divadlo v súčasnom procese integrácie kontinentu, jeho vývoj za posledných 100 rokov, vnútorné vzťahy medzi divadlom, ekonomikou, politikou a sociálnym dianím. Stručný prehľad situácie divadla v Kolumbii, Argentíne, Kube, Peru, Brazílii a Uruguaji – Divadelné skupiny, dramatici, režiséri a herci.