MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KOMUNITNÝCH DIVADIEL V ACADIE, KANADA

Marie-Thérèse Landry, Kanada
Štvrtok, 5. júna o 13:30 hod. v divadle Ticho a spol., trieda

Riaditeľka 16. medzinárodného festivalu komunitných divadiel v Acadie v Kanade predstaví projekt, ktorý pod správou provinčnej rady kulrúrnych spoločností sa snaží podporiť spoluprácu viacerých svojich členov a partnerov. Komunitné divadlá majú možnosť zúčastniť sa workshopow vedených profesionálnymi umelcami a získať hodnotnú kritiku poroty zloženej z profesionálnych hercov a divadelných amatérov. Snaha predstaviť nové divadelné talenty z regiónu Nouveau-Brunswick a prispieť tak k vytváraniu frankofónnej identity. Projekt má v budúcnosti zámer nadviazať spoluprácu s festivalom Arteterapia, ktorý sa má na tohtoročnom 16.tom festivale v Acadie prezentovať a vytvoriť tak recipročné vzťahy.